Το χρώμα υποβάθρου της σελίδας είναι διαφορετικό τώρα, κόκκινο