Κείμενο με έντονη γραφή
Κείμενο με πλάγια γραφή
Κείμενο με υπογράμμιση
Κείμενο με έντονη και πλάγια γραφή
Κείμενο με εκθέτη : a4
Κείμενο με δείκτη: a2