Αυτός είναι ένας σύνδεσμος για αποστολή email: Αποστολή μηνύματος

Παρατήρηση: Τα κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων στο subject αναπαριστώνται με %20.