Εμφάνιση του συμβόλου COPYRIGHT SIGN ©

Εμφάνιση του συμβόλου COPYRIGHT SIGN ©

Εμφάνιση του συμβόλου REGISTERED SIGN ®

Εμφάνιση του συμβόλου REGISTERED SIGN ®

Εμφάνιση του συμβόλου EURO SIGN €

Εμφάνιση του συμβόλου EURO SIGN €

Εμφάνιση του συμβόλου TRADEMARK ™

Εμφάνιση του συμβόλου TRADEMARK ™

Εμφάνιση του συμβόλου LEFTWARDS ARROW ←

Εμφάνιση του συμβόλου LEFTWARDS ARROW ←

Εμφάνιση του συμβόλου UPWARDS ARROW ↑

Εμφάνιση του συμβόλου UPWARDS ARROW ↑

Εμφάνιση του συμβόλου RIGHTWARDS ARROW →

Εμφάνιση του συμβόλου RIGHTWARDS ARROW →

Εμφάνιση του συμβόλου DOWNWARDS ARROW ↓

Εμφάνιση του συμβόλου DOWNWARDS ARROW ↓

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK SPADE SUIT ♠

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK SPADE SUIT ♠

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK CLUB SUIT ♣

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK CLUB SUIT ♣

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK HEART SUIT ♥

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK HEART SUIT ♥

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK DIAMOND SUIT ♦

Εμφάνιση του συμβόλου BLACK DIAMOND SUIT ♦