Αριθμημένη λίστα (Οrdered List):

<ΟL>
  • Κινητά τηλέφωνα
  • PDAs
  • Φωτογραφικές μηχανές