Μέσα μεταφοράς

  1. Μετρό
  2. Τράμ
  3. Λεωφορείο
  4. Ταξί
  5. Αεροπλάνο
  6. Πλοίο