Αυτός ο πίνακας δεν έχει την ιδιότητα border στην ετικέτα table

100 200 300
400 500 600

Αυτός ο πίνακας έχει την ιδιότητα border στην ετικέτα table

100 200 300
400 500 600