Έξοδα.... Ιανουάριος Φεβρουάριος
Ρούχα 241.10 50.20
Make-Up 30.00 44.45
Φαγητό 730.40 650.00
Σύνολο 1001.50 744.65