Το κάστρο της                Καβάλας χτίστηκε 
  τον   5ο αιώνα μ.χ. από τον Ιουστινιανό τον Α' για   την 
  προστασία από εχθρούς, κυρίως       Βούλγαρους και Σλάβους
      που πολιορκούσαν συνεχώς   τη πόλη εξαιτίας
  του πλεονεκτήματος      της γεωγραφικής της      θέσης.
 

Το κάστρο της Καβάλας χτίστηκε τον 5ο αιώνα μ.χ. από τον Ιουστινιανό τον Α' για την προστασία από εχθρούς, κυρίως Βούλγαρους και Σλάβους που πολιορκούσαν συνεχώς τη πόλη εξαιτίας του πλεονεκτήματος της γεωγραφικής της θέσης.