Παράγραφος με περιθώριο αριστερά. Παράγραφος με περιθώριο αριστερά. Παράγραφος με περιθώριο αριστερά. Παράγραφος με περιθώριο αριστερά. Παράγραφος με περιθώριο αριστερά.

Η ετικέτα P δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά. Η ετικέτα P δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά. Η ετικέτα P δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά.

   Και η ετικέτα PRE δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά. 
   Και η ετικέτα PRE δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά.
   Και η ετικέτα PRE δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά.