Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ως υπερσύνδεσμο: