Εμφάνιση του συμβόλου του ευρώ €

Εμφάνιση του συμβόλου του ευρώ €

Εμφάνιση του συμβόλου του Δολαρίου $

Εμφάνιση του συμβόλου του Δολαρίου $

Εμφάνιση του συμβόλου της Στερλίνας £

Εμφάνιση του συμβόλου του Στερλίνας £