Αριθμημένη λίστα (Οrdered List):

  1. Κινητά τηλέφωνα
  2. PDAs
  3. Φωτογραφικές μηχανές