Μικρά γράμματα:
  1. Μήλα
  2. Μπανάνες
  3. Λεμόνια
  4. Πορτοκάλια
Κεφαλαία Ρωμαϊκά στοιχεία:
  1. Μήλα
  2. Μπανάνες
  3. Λεμόνια
  4. Πορτοκάλια