Με φαρδύ περίγραμμα:

Τμήμα Διχείρισης Πληροφοριών
Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Με πολύ φαρδύ περίγραμμα:

Τμήμα Διχείρισης Πληροφοριών
Τ.Ε.Ι. Καβάλας