Εισαγωγή στην HTML
Εργαστηριακή Άσκηση 1

Κώδικας Σελίδας page1a.html

<HTML>
 <HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-7"<
  <TITLE>
	MSc Digital marceting - ΣΕΛΙΔΑ 1η
  </TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  Αυτή σελίδα είναι δημοσιευμένη στο WWW, μπορεί να την δει οποιοσδήποτε από οπουδήποτε
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page1b.html

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>
   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΣΕΛΙΔΑ 2η
  </TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  Kαι αυτή η σελίδα είναι δημοσιευμένη στο WWW, αλλά με διαφορετικό όνομα
 </BODY>
</HTML>