Εισαγωγή στην HTML
Εργαστηριακή Άσκηση 4

Κώδικας Σελίδας page4a.html

<HTML>
 <BODY>
 <H4> Μη αριθμημένη λίστα (Unordered List): </H4>
 <UL>
  <LI> Kινητά τηλέφωνα
  <LI> PDAs
  <LI> Φωτογραφικές μηχανές
 </UL>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page4b.html

<HTML>
 <BODY>
 <H4> Αριθμημένη λίστα (Οrdered List): </H4>
 <ΟL>
  <LI> Κινητά τηλέφωνα
  <LI> PDAs
  <LI> Φωτογραφικές μηχανές
 </ΟL>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page4c.html

<HTML>
 <BODY>
 Λίστα Νο1
 <UL type="disc">
  <LI>Μήλα
  <LI>Μπανάνες
  <LI>Λεμόνια
  <LI>Πορτοκάλια
 </UL>
 Λίστα No2
 <UL type="square">
  <LI>Μήλα
  <LI>Μπανάνες
  <LI>Λεμόνια
  <LI>Πορτοκάλια
 </UL>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page4d.html

<HTML>
 <BODY>
 Μικρά γράμματα:
 <OL type="a">
  <LI>Μήλα
  <LI>Μπανάνες
  <LI>Λεμόνια
  <LI>Πορτοκάλια
 </OL>
 Κεφαλαία Ρωμαϊκά στοιχεία:
 <OL type="I">
  <LI>Μήλα
  <LI>Μπανάνες
  <LI>Λεμόνια
  <LI>Πορτοκάλια
 </OL>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page4e.html

<HTML>
 <BODY>
 Λίστα μέσα σε λίστα:
 <UL>
  <LI>Καφές
  <LI>Τσάι
  <UL>
  <LI>Μαύρο τσάι
  <LI>Πράσινο τσάι
  <UL>
   <LI>Κίνα
   <LI>Αφρική
  </UL>
  </UL>
  <LI>Γάλα
 </UL>
 </BODY>
</HTML>