Το όνομα χρήστη είναι :
Notice: Undefined index: uname in /var/www/html/mais/mais_malyber/mard/login_b.php on line 7

Η διεύθυνση είναι :
Notice: Undefined index: address in /var/www/html/mais/mais_malyber/mard/login_b.php on line 8