Χώροι που έχουν καθαριστεί με αύξουσα σειρά αριθμών καθαρισμού
0111 2020-11-06 09:00:00
0114 2020-11-08 10:00:00
0113 2020-12-01 09:00:00
0112 2020-12-02 11:00:00katharismos.id_choros katharismos.date katharismos.time