Χώροι που έχετε καθαρίσει
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 0111
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 0112