Το συνολικό ποσό που έχετε εισπράξει είναι
240
5
2
8
3

48.0000 ΕΥΡΩ