Χώροι που έχουν καθαριστεί με αύξουσα σειρά αριθμών καθαρισμούΧώροι που αναμένουν να καθαριστούν και τις αντίστοιχες ημερομηνίεςΠελάτες σε αύξουσα σειρά με βάση το συνολικό ποσό που έχουν πληρώσειΤο συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί όλο το ΠροσωπικόΠελάτες και οι αντίστοιχοι ιδιόκτητοι χώροι τους