ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ".

Μια παράγραφος δηλώνεται με τις ετικέτες (tags) P και /P