Το κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνει περισσότερες από μια γραμμές στον κώδικά της, καθώς επίσης περισσότερα από ένα κενά διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις στον κώδικά της αλλά ο φυλλομετρητής τα παραβλέπει.

Ο αριθμός των γραμμών εξαρτάται από το οριζόντιο μέγεθος του παραθύρου του φυλλομετρητή. Αν μεγαλώσουμε ή μικρύνουμε το παράθυρο τότε θα αλλάξει και αριθμός των γραμμών.