Καβάλα

Η Καβάλα ήταν αποικία Θάσιων.

Η πόλη της Καβάλας.

Ο πληθυσμός του Δήμου της Καβάλας ανέρχεται σε 85.000 κατοίκους.