Ερώτημα 1
ΕΒ32 Δέλτα ΕΠΕ Ομονοίας 12 Καβάλα 65201 2510647293 Θεόδωρος Καλογιάννης 1 2020-11-20 400 Α-34 ΕΒ32
ΕΒ34 PerfectSoft Βενιζέλου 50 Καβάλα 65302 2510123456 Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης 2 2020-12-04 0 Α-35 ΕΒ34
ΕΒ34 PerfectSoft Βενιζέλου 50 Καβάλα 65302 2510123456 Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης 3 2020-12-03 100 Α-35 ΕΒ34

Ερώτημα 2
ΕΒ33 SISMA SA Ερυθρού Σταυρού 5 THESSALONIKI 54444 2310756564 JOHN SMITH
ΕΒ35 Samina Κουντουριώτου 1 Σάμος - Βαθύ 83100 2273012345 Χρήστος Χρήστου

Ερώτημα 3
PerfectSoft SONY
Δέλτα ΕΠΕ SONY

Ερώτημα 4
2 2020-12-04 0 Α-35 ΕΒ34

Ερώτημα 5
1 1418
3 800

Ερώτημα 6
PerfectSoft 2020-12-04 0 500
PerfectSoft 2020-12-03 100 700

Ερώτημα 7
ΕΒ32 Δέλτα ΕΠΕ Ομονοίας 12 Καβάλα 65201 2510647293 Θεόδωρος Καλογιάννης
ΕΒ33 SISMA SA Ερυθρού Σταυρού 5 THESSALONIKI 54444 2310756564 JOHN SMITH
ΕΒ34 PerfectSoft Βενιζέλου 50 Καβάλα 65302 2510123456 Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης
ΕΒ35 Samina Κουντουριώτου 1 Σάμος - Βαθύ 83100 2273012345 Χρήστος Χρήστου

Ερώτημα 8