Ερώτημα 1
ΕΒ32 Δέλτα ΕΠΕ Ομονοίας 12 Καβάλα 65201 2510647293 Θεόδωρος Καλογιάννης 1 2020-11-20 400 Α-34 ΕΒ32
ΕΒ34 PerfectSoft Βενιζέλου 50 Καβάλα 65302 2510123456 Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης 2 2020-12-04 0 Α-35 ΕΒ34
ΕΒ34 PerfectSoft Βενιζέλου 50 Καβάλα 65302 2510123456 Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης 3 2020-12-03 100 Α-35 ΕΒ34

Πίσω στα Ερωτήματα