Αγαπητοί νεοεισαχθέντες φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.