ΕΣΤΙΑ


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΕκπαίδευση για την ένταξη


Εκπαίδευση για την ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για τα παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα.

Η ΕΣΤΙΑ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 την υλοποίηση του προγράμματος "Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα", με την υποστήριξη της UNICEF, του Διεθνούς Oργανισμού Mετανάστευσης (ΔΟΜ) και της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (DG HOME).

Το έργο βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία της ΕΣΤΙΑ στο πεδίο και ειδικότερα στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιείται για παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2016.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξατομικευμένης, μη τυπικής εκπαίδευσης και ενισχυτικής διδασκαλίας σε πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά και ενήλικες, προκειμένου να τους παράσχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και να υποστηρίξει με αυτόν τον τρόπο την ομαλή ένταξή τους.

Μένουμε σπίτι, μένουμε σε επαφή με το σχολείο της ΕΣΤΙΑ μέσω podcasts.

Η ΕΣΤΙΑ μεταβαίνει στη ψηφιακή εποχή, ανταποκρινόμενη τόσο στις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση πανδημίας COVID-19, όσο και στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας στον χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια.

Η ΕΣΤΙΑ δημιούργησε για αυτούς τους λόγους έναν κόμβο όπου και αναρτά τα podcast που ετοίμασε -και συνεχίζει να ετοιμάζει- η ομάδα εκπαιδευτών μας, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως, διαδικτυακής εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνουμε σταδιακά στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα «Learning for Integration» που υλοποιούμε με την υποστήριξη της UNICEF από το 2017. Τα αρχεία αυτά μπορούν "να αναζητηθούν" από όλα τα σχετικά προγράμματα αναπαραγωγής podcast.

Στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι να αξιοποιηθεί ο χρόνος που τα παιδιά περνάνε στο σπίτι τους λόγω καραντίνας και να διατηρήσουν την επαφή με το σχολείο, τροφοδοτώντας το κίνητρό τους και προσφέροντας τις απαραίτητες για εκείνα γνώσεις.

Τα podcasts θα καλύπτουν όλα τα μαθήματα που παρέχουμε στο Learning for Integration Project, όπως ελληνικά, αγγλικά και επιστήμη, ενώ συμπληρωματικά θα αναρτηθούν και αλλά σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία podcasts (homework, psychosocial support etc). Η ομάδα-στόχος περιλαμβάνει ανήλικους και ενήλικους, πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα.

Το πλάνο προβλέπει στοχευμένα επεισόδια ανά ηλικιακή ομάδα και η ΕΛΙΞ έχει φροντίσει να παράσχει όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση και βοήθεια για να συμμετέχουν.

Η ΕΣΤΙΑ διαθέτει μια μακρά εμπειρία στο πεδίο των ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση έχοντας εφαρμόσει πιλοτικά την ψηφιακή πλατφόρμα Akelius στην Ελλάδα σε συνεργασία με την UNICEF και έχοντας φιλοξενήσει την ψηφιακή βιβλιοθήκη Choosito στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Learning for Integration στα Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων.

Τα podcasts δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν τον έργο τους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει η απόσταση, ενώ συγχρόνως παρέχουν νέες ευκαιρίες στα παιδιά τα οποία καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους υλικό η να μελετήσουν στους δικούς τους χρόνους.

Το νέο εργαλείο συνδέεται άμεσα με άλλα μέσα που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό μας προσωπικό ώστε να συνεχίσει το έργο του, όπως είναι οι ομάδες-τάξεις στο Facebook, ενώ θα βρίσκεται σε συνεχή αξιολόγηση για να προσαρμόζεται ή/και εμπλουτίζεται ανάλογα με τα δεδομένα που θα έχουν δημιουργηθεί και τα αποτελέσματα της αποτίμησης τους.