ΕΣΤΙΑ


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας - WorkCamps


Εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις μικρής διάρκειας εθελοντικές δράσεις που διοργανώνει η ΕΣΤΙΑ στην Ελλάδα.

Είτε είστε πολίτης που θέλει να συμμετάσχει εθελοντικά σε κάποια απο αυτές, είτε εκπροσωπείτε κάποιον φορέα ή κάποια εταιρεία που επιθυμεί να διοργανώσει μια δική της εθελοντική δράση με την υποστήριξη της ΕΛΙΞ, εδώ μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες, καθώς και τους απολογισμούς από προηγούμενες δράσεις.

Τέτοιες δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς δασών ή παραλιών, δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για κάποιο ζήτημα, διάνοιξη μονοπατιών, αποκατάσταση πολιτιστικών χώρων κλπ.

Στην περίπτωση συνεργασίας μας, η ΕΣΤΙΑ αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης με τις ομάδες ειδικευμένων συνεργατών της, οι οποίοι προετοιμάζουν αλλά και καθοδηγούν τους συμμετέχοντες εθελοντές, καθώς και τον απαραίτητο (για κάθε δράση) υλικοτεχνικό εξοπλισμο, με τον φορέα/εταιρεία να αναλαμβάνει το αντίστοιχο κόστος για τα διοικητικά και λοιπά έξοδα του πλάνου.

Η συμμετοχή των εθελοντών στις δράσεις αυτές είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους.