ΠΜΣ 
‌ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Χ

‌ ‌ 
 ‌ 
 ‌  
‌    Δρ. Βασίλειος Χατζής
‌   
‌   Χαιρετισμός Διευθυντή

‌  Καλώς ήρθατε! Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα «Πληροφοριακά Συστήματα» και ειδικότερα η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των νέων επιστημόνων, πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και η προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε μια εποχή όπου οι οικονομικοί οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και όπου οι εξελίξεις της τεχνολογίας είναι ραγδαίες με σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας κάθε επιχείρησης, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και γενικά η αξιοποίηση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που να αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και να έχουν την ικανότητα να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα. 
‌    Το ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα” παρέχεται απο το Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς.